Studio Clover oferuje profesjonalny Audyt Językowy menagerom oraz właścicielom firm. Audyt Językowy to nowoczesne narzędzie, pozwalające obiektywnie i precyzyjnie ocenić językowe kompetencje pracowników.

Korzyści audytu:

Rzetelna ocena pracowników w zakresie komunikacji w języku obcym, a co za tym idzie lepsze wykorzystanie predyspozycji zatrudnionych osób,

Ułatwienie rekrutacji – efektywna selekcja kandydatów na stanowiska wymagające praktycznej znajomości języka obcego,

Właściwe opracowanie rozwoju i ścieżek kariery pracowników – podejmowanie decyzji w oparciu o mierzalne kompetencje,

Monitoring Finansowy – audyt jest cennym narzędziem dzięki któremu firma może oszacować czy fundusze szkoleniowe są efektywnie wykorzystane,

Weryfikacja realnych potrzeb firmy pod kątem znajomości języka obcego – dzięki audytowi dokładnie określimy czas potrzebny na przeszkolenie kadry,

Motywacja do nauki – w przypadku wdrożonych już szkoleń audyt pełni funkcję psychologicznego czynnika, który mobilizuje pracowników biernie uczestniczących w szkoleniach (brak dostatecznego zaangażowania w naukę) do konsekwentnego uczęszczania na zajęcia szkoleniowe oraz czynnego poszerzania stanu swojej wiedzy i rozwoju kompetencji językowych,

Wzrost poziomu jakości prowadzonych szkoleń – dzięki systematycznemu monitorowaniu wyników osiąganych przez kadrę, audyt na bieżąco pozwala modyfikować przeprowadzone w firmie szkolenia i dostosowywać je do aktualnych potrzeb,

Budowanie pozycji i prestiżu firmy na rynku globalnym – za pomocą audytu przeprowadzamy analizę poprawności językowej dokumentacji Twojej firmy w przypadku prowadzenia korespondencji z innymi podmiotami w języku obcym.


Usługa audytu przeprowadzana jest w siedzibie danej firmy. Studio Clover przeprowadza audyt w oparciu o autorskie testy ukierunkowane na usługi i potrzeby Twojej firmy, które obejmują zakres tematyczny oraz leksykalny dostosowany do profilu działalności firmy.


Kontrola kompetencji językowych pracowników odbywa się w 3 etapach:


  1. Gromadzenie informacji o stanowiskach oraz kompetencjach, które powinny być wykonywane w języku obcym.
  2. Test diagnostyczny sprofilowany pod specyfikę działalności firmy. Diagnoza odbywa się w oparciu o rozmowy z pracownikami oraz testy pisemne i ustne z języka ogólnego lub specjalistycznego. Audytor sprawdza wszystkie sprawności językowe pracownika (mówienie, pisanie, rozumienie tekstu słuchanego i czytanego).
  3. Raport podsumowujący - zawiera miarodajne wyniki uzyskane przez pracownika oraz szczegółowe informacje o poziomie i umiejętnościach językowych.

Audyt może być przeprowadzony jednorazowo np. po przeprowadzonym szkoleniu lub w regularnych odstępach czasu np. raz na rok w celu systematycznego sprawdzania kompetencji językowych kadry.

Certyfikat

Visit Us On FacebookVisit Us On Instagram